TÀI KHOẢN VIETCOMBANK

Tên tài khoản: Đỗ Xuân Trinh
Số tài khoản: 001100 443 4425
Mở tại: Hội sở Vietcombank Hà Nội